You raise me up.,,You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas"


 
Bardzo proszę o poklikanie w linki :)
KLIK      KLIK
4 komentarze: